Min samling

Strategi

At skabe mere værdi for vores kunder og forbrugere, for de samfund, vi opererer i, og for virksomheden - samtidig med at vi reducerer vores miljøaftryk. Det er kernen i vores bæredygtighedsstrategi og de ambitiøse mål i forbindelse hermed.

I lang tid syntes vækst og ressourceforbrug at gå hånd i hånd, og det var umuligt at opnå det ene uden det andet. Når befolkningstallet og levestandarden gik op, betød det, at flere af jordens ressourcer blev brugt. Med en befolkning, der forventes at stige til ni milliarder i 2050, ser denne tendens ikke ud til at være på vej til at ændre sig med det første. Ressourceforbruget vil accellerere i de kommende årtier, idet naturlige ressourcer som fossile brændstoffer og vand forbruges meget hurtigere, end planeten kan blive ved at producere dem.

Samtidig med at denne udvikling er en stor udfordring i fremtiden, har den også et stort potentiale: Innovation og det at opnå mere med mindre vil være nøglen til at blive bæredygtig. Vi har brug for løsninger, der giver folk mulighed for at have en god tilværelse, men med et stadigt mindre forbrug af materialer. Denne idé er kernen i Henkels bæredygtighedsstrategi, idet vi stræber efter at finde ny måder at vokse og forbedre livskvaliteten på uden at bruge flere ressourcer. Vi ønsker at forbedre vores løsninger og produkter gennem innovation og smart tænkning - at skabe mere værdi med et reduceret miljøaftryk.

Fremvisninger:

25-02-16

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

42358

Værdi & definition

Blive tre gange så effektive i 2030

Vores bidrag i seks fokusområder

Vi koncentrerer vores aktiviteter igennem værdikæden på seks fokusområder, som afspejler udfordringerne ved en bæredygtig udvikling, idet de er forbundet med vores drift. Innovation og det at opnå mere med mindre vil være en nøgle til en bæredygtig udvikling, der ikke ofrer folks livskvalitet. Til at drive udviklingen langs hele værdikæden gennem vores produkter og teknologier koncentrerer vi os om et fast sæt af områder, der opsummerer udfordringerne i forhold til vores aktiviteter. Vi har underopdelt disse fokusområder i to dimensioner: "mere værdi" og "reduceret miljøaftryk". For at vi kan få held med at opstille vores strategi og nå vores mål, skal begge disse dimensioner hele tiden være til stede i vores ansattes tanker og handlinger, og de skal afspejles i vores virksomhedsprocesser.

Vores mellemfristede mål for 2020 (basisår: 2010)

Gennem disse nye mellemfristede mål agter vi at forbedre forholdet mellem den værdi, vi skaber, og vores miljøaftryk med 75 % totalt (i forhold til basisåret 2010) ved udgangen af 2020.

Dette ønsker vi at opnå i 2030

For at nå vores mål om at blive tre gange så effektive i 2030 er vi nødt til at forbedre vores effektivitet med i gennemsnit 5-6 % om året. For de fem år fra 2011 til 2015 havde vi opstillet konkrete delmål, som sigtede mod at øge effektiviteten med 30 %.

Implementering

Sådan gennemfører vi vores strategi

For at kunne gennemføre vores strategi med succes og opnå bæredygtighed langs vores værdikæde er vi afhængige af vores produkter, vores partnere og vores medarbejdere. Her er nogle eksempler

Det har vi opnået

Med henblik på at nå vores langsigtede mål om at blive tre gange så effektive i 2030 ("Faktor 3") havde vi sat os nogle konkrete delmål for den femårige periode fra 2011-2015, som vi opnåede. Her er den nuværende status:

Håndtering af bæredygtighed

Vores globale bæredygtighedsaktiviteter styres af et råd, Sustainability Council, et centralt beslutningstagende organ, der ledes af et medlem af bestyrelsen. Dets medlemmer repræsenterer de forretningsområder og koncernfunktioner, der er ansvarlige for at omsætte vores bæredygtighedsstrategi til handling.