Min samling

Mangfoldighed

Vores markeder og produkter er mangfoldige - og det samme er vores folk. Mangfoldighed beskriver variationen i de individuelle forskelle, som gør Henkel til noget enestående - synlige forskelle (f.eks. køn) og ikke-synlige forskelle (erfaring, værdier og tankesæt, uddannelse, seksuel orientering, kulturel og religiøs baggrund). Hvis individuelle forskelle supplerer hinanden godt inden for et team, og hvis hver enkelt medarbejder er værdsat, kan der opnås ægte integration. Hos Henkel har vi en holistisk tilgang til mangfoldighed og integration og støtter en virksomhedskultur, som favner integration og påskønnelse af disse individuelle forskelle. Der er et specielt fokus på dimensionerne køn, generationer og kultur.

Kultur

Som en virksomhed, der opererer globalt, beskæftiger Henkel mennesker fra over 120 nationer i mere end 75 lande. Over 80 % af vores mere end 50.000 medarbejdere arbejder uden for Tyskland. Omkring 53 % af vores medarbejdere arbejder i vækstmarkeder.

Køn

På verdensplan udgør kvinder omkring 33 procent af vores medarbejderstab. Antallet af kvinder i ledende stillinger har udviklet sig positivt i de senere år og er i perioden mellem 2003 og 2016 steget fra 22 procent til omkring 34 procent. Henkel støtter sine medarbejdere i at opretholde en sund work/life-fleksibilitet, for at gøre det nemmere for medarbejderne at få en balance mellem arbejdet og deres personlige forpligtelser. Vi kan kun gøre fuldt brug af alle vores medarbejderes evner og talenter, hvis vi bidrager til deres muligheder for at klare udfordringerne ved at have familie og karriere.

Generationer

Fra de store årgange gennem generation X og Y til den fremtidige arbejdsgeneration Z er alle niveauer repræsenteret inden for Henkels medarbejderstruktur. Hver generation har sine egne karakteristika og præferencer. Henkel støtter udvekslingen af erfaringer og viden blandt medarbejderne for at få mest muligt ud af potentialet hos alle de generationer, der arbejder únder samme tag hos Henkel. Desuden har livslang læring fået stigende betydning på grund af demografiske ændringer. Gennem professionel sundhedsstyring støtter vi vores medarbejdere i bedre at kunne klare de udfordringer, som et længere arbejdsliv kan påvirke helbredet med. Henkel har allerede modtaget adskillige priser for sine aktiviteter med sundhedsstyring.

Henkel er globalt engageret i forskellige eksterne initiativer og partnerskaber for at støtte den gensidige udveksling inden for Mangfoldighed. Et overblik over disse initiativer kan ses her.

Videoer (på engelsk)

Fremvisninger:

18-06-14

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

47618

Services & Downloads

Yderlige oplysninger