Min samling

Mangfoldighed

Vores markeder og produkter er mangfoldige - og det samme er vores folk. Mangfoldighed beskriver variationen i de individuelle forskelle, som gør Henkel til noget enestående - synlige forskelle (f.eks. køn) og ikke-synlige forskelle (erfaring, værdier og tankesæt, uddannelse, seksuel orientering, kulturel og religiøs baggrund). Hvis individuelle forskelle supplerer hinanden godt inden for et team, og hvis hver enkelt medarbejder er værdsat, kan der opnås ægte integration. Hos Henkel har vi en holistisk tilgang til mangfoldighed og integration og støtter en virksomhedskultur, som favner integration og påskønnelse af disse individuelle forskelle. Der er et specielt fokus på dimensionerne køn, generationer og kultur.

Kultur

Som en virksomhed der opererer globalt, beskæftiger Henkel mennesker fra over 120 nationer i mere end 75 lande. Over 80 procent af vores mere end 50.000 medarbejdere arbejder uden for Tyskland. Omkring 55 procent af vores medarbejdere arbejder i vækstmarkeder. Forskellig kulturel baggrund og erfaringer hjælper Henkel til at forudsige sine kunders og markedets behov og dermed at have succes med at udvikle og markedsføre sine produkter i hele verden. I vores personalepolitik efterstræber vi, hvad vi kalder vores "Triple Two Philosophy - tre gange to-filosofi”: I løbet af deres karriere får lederne tilbudt muligheden for at få erfaring fra mindst to funktioner, to lande og to forretningsområder.

Køn

Rundt om i verden udgør kvinder op til 33 procent af vores medarbejderstab. Antallet af kvinder i ledende stillinger har i nyere tid udviklet sig positivt  og er i perioden mellem 2003 og 2015 steget fra 22 procent til omkring 33 procent. Henkel støtter alle sine medarbejdere  lige i deres bestræbelser for at forene deres professionelle pligter og deres engagement i deres karrierer med deres personlige liv og planer for fremtiden. Det sker f.eks. gennem tre børnehaver og det arbejde og den støtte, som virksomhedens egen socialafdeling yder og gennem fleksible arbejdstider, deltidsarbejde og muligheder for hjemmearbejdspladser. Fordi vi ved, at vi kan gøre fuldt brug af alle vores medarbejderes evner og talenter, hvis vi bidrager til deres muligheder for at klare udfordringerne ved at have familie og karriere.

Generationer

Fra de store årgange gennem generation X og Y til den fremtidige arbejdsgeneration Z er alle niveauer repræsenteret inden for Henkels medarbejderstruktur. Hver generation har sine egne karakteristika og præferencer. Henkel støtter udvekslingen af erfaringer og viden blandt medarbejderne for at få mest muligt ud af potentialet hos alle de generationer, der arbejder únder samme tag hos Henkel. Desuden har livslang læring fået stigende betydning på grund af demografiske ændringer. Gennem professionel sundhedsstyring støtter vi vores medarbejdere i bedre at kunne klare de udfordringer, som et længere arbejdsliv kan påvirke helbredet med. Henkel har allerede modtaget adskillige priser for sine aktiviteter med sundhedsstyring.

Henkel er globalt engageret i forskellige eksterne initiativer og partnerskaber for at støtte den gensidige udveksling inden for Mangfoldighed. Et overblik over disse initiativer kan ses her.

Videoer (på engelsk)

Fremvisninger:

18-06-14

Special Olympics Germany

During the German Special Olympics 2014, Henkel employees voluntarily supported the competitions

47618

Services & Downloads

Carole Scott Henkel Head of Corporate Communications (Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK & Ireland)

Yderlige oplysninger