• Henkel Danmark
  • Kontakt
  • Tilføj til Min samling
  • Del
Menu
Søg

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Generelt

Henkel Norden Copenhagen, filial af Henkel Norden AB, Sverige, Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, tlf.: 43 3013 00, herefter benævnt “Henkel”, respekterer privatlivets fred for alle, som besøger vores websted. I det følgende vil vi informere dig om, hvilken type data Henkel indsamler, og hvad de anvendes til. Du vil også blive informeret om, hvordan du kan tjekke, at oplysningerne er korrekte og eventuelt anmode Henkel om at slette dem. Data indsamles, behandles og anvendes i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse i det land, hvor den afdeling, som er ansvarlig for behandlingen af dataene, er beliggende. Vi træffer alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af loven.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for websteder, til hvilke der er adgang via hyperlinks på Henkels websteder.

2. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige oplysninger

Vi indsamler kun data vedrørende en specifik person til behandling og anvendelse, hvis du frivilligt vælger at give os oplysningerne eller udtrykkeligt giver dit samtykke hertil.
Ved besøg på vores websted gemmes visse data automatisk på vores servere med henblik på systemadministration, udarbejdelse af statistik og backupprocesser. Disse data inkluderer navnet på din internetudbyder, i visse tilfælde din IP-adresse, versionen af din browsersoftware, operativsystemet på den computer, som er benyttet til at opnå adgang til vores websted, det websted, som du bruger til at besøge os, de websteder, som du besøger, mens du er på besøg hos os, og eventuelt de søgetermer, som du har brugt for at finde vores websted. Alt efter omstændighederne kan disse data danne grundlag for konklusioner om, hvem der besøger vores websted. Der anvendes dog ingen personlige oplysninger i denne forbindelse. Disse oplysninger anvendes udelukkende efter at være blevet anonymiseret. Hvis Henkel overfører data til en ekstern tjenesteudbyder, vil der blive truffet tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger, som garanterer, at overførslen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse.

Giver du os frivilligt personlige oplysninger, vil vi ikke anvende, behandle eller overføre disse oplysninger på en måde, som går ud over de i loven fastsatte grænser, eller de grænser du selv har defineret i din samtykkeerklæring. Endvidere vil vi kun overføre dine data, hvis vi har pligt hertil ifølge et offentligt pålæg eller en retskendelse.

Enhver ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på denne side. Du kan således til enhver tid se, hvilke data vi gemmer, og hvordan vi indsamler dem.

3. Sikkerhed

Henkel gemmer dine data sikkert og træffer alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug og ændringer. Henkels kontraktmæssige partnere, som har adgang til dine oplysninger for at kunne yde tjenester til dig på vegne af Henkel, er kontraktligt forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger fortroligt og må ikke bruge disse til andre formål. I visse tilfælde vil det være nødvendigt for os at overføre din forespørgsel til selskaber, som er tilknyttet Henkel. Også i disse tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet fortroligt.

4. Personlige oplysninger om born

Henkel ønsker ikke at indsamle data om børn under 18 år. Om nødvendigt vil Henkel på et hensigtsmæssigt sted udtrykkeligt henlede børns opmærksomhed på, at de ikke må sende personlige oplysninger til Henkel. Skulle en forælder eller værge opdage, at et barn, som er under deres opsyn, har gjort personlige oplysninger tilgængelige for Henkel, beder vi dem om at kontakte os på adressen nedenfor (se punkt 7), hvis de ønsker at få disse oplysninger slettet. Vi vil herefter foranledige, at disse oplysninger bliver slettet omgående.

6. Web Tracking

Dette websted samler og gennem data til brug for markedsføring og optimering af processer relateret til brugen af teknologi udviklet af Webtrekk GmbH. Denne information kan blive brugt til at skabe pseudonymiseredede bruger profiler. Der kan placeres cookies.

Uden en udtrykkelig aftale med vores brugere bliver data indsamlet med Webtrekk teknologi ikke brugt til at identificere en bruger personligt og er bliver ikke forbundet med anden personlig data eller den relateret til pseudonymet.

Du kan nægte at der samles data og at dette gemmes af Webtrekk ved at klikke på nedenstående link:

For at undgå at Webtrekks control på denne webside bliver der placeret en cookie af www.henkel.dk. Dit valg er gyldigt permanent, eller til du sletter din browers cookie. Denne cookie er bestemt for det omhandlende domæne for browseren og computeren. Besøger du derfor websiden hjemme eller via arbejder eller med en anden browser er du nød til at angive dit ønske for hver browser og computer.

Du kan finde yderligere information om vores web tracking i vores samarbejdspartners private policy:

7. Dine ønsker og forespørgsler

Gemte data vil blive slettet af Henkel ved udløb af den lovpligtige eller kontraktmæssige opbevaringsperiode, eller hvis Henkel ikke længere har brug for dem. Du kan selvfølgelig til enhver tid bede om at få slettet dine data. Du har til enhver tid også ret til at trække dit samtykke til brug eller behandling af dine personlige oplysninger tilbage med fremtidig virkning. I så fald, eller hvis du har andre ønsker i forbindelse med dine personlige oplysninger, beder vi dig kontakte os pr. e-mail norden.communication@se.henkel.com eller sende et brev til Henkel Norden AB, Corporate Communications, Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sverige. Du bedes også kontakte os på denne måde, hvis du gerne vil have oplyst, om vi har indsamlet data om dig, og i givet fald hvilke, eller hvis du ønsker at rette ukorrekte oplysninger. Vi vil bestræbe os på at opfylde din anmodning med det samme.

8. Use of Social Media Plug-ins Brug af sociale medier plug-ins

Plug-ins (”plug-ins”) på sociale medier netværk som facebook.com og Twitter kan være indlagt (embedded) på vores websted. De associerede ydelser bliver leveret af selskaberne henholdsvis Facebook Inc. og Twitter Inc (”Udbydere”).

Facebook leveres af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). En oversight over deres Plug-in og applicationer finds på: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter leveres af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. En oversight over Twitter iconer og applikationer finds på: https://twitter.com/about/resources/buttons

For at øge den tilbudte beskyttelse af dine persondata når du besøger vores websted er disse Plug-ins implementeret som “2-click buttons.” Denne form for integration sikrer at når du tilgår en side fra vores websted, som indeholder sådanne plug-ins,  bliver du automatisk forbundet til Udbydernes servere. Kun i de tilfælde du aktivere disse Plug-ins, hvorved du giver tilladelse til at sende data, vil browseren skabe et direkte link til Udbydernes servere.Indholdet af de respective Plug-ins bliver hereafter sendt af den respektive Udbyder direkte til din browser og herefter vist på din skærm.

Plug-ins oplyser Udbyderen om hvilke af vores websteder du har besøgt. Hvis, mens du har besøgt vores websted, du er logget på din Facebook eller Twitter konto, kan Udbyderen sammenligne dine interesser, f. eks. the information du får adgang til med din brugerkonto. I forhold til at gøre brug af plug-in fuktioner (f.eks. at klikke ”like” eller efterlade en kommentar) vil sådanne information bliver sendt direkte til Udbyderen til opbevaring.

Yderligere information om indsamling og brug af persondata af Facebook eller Twitter og angående rettigheder og muligheder tilrådighed for dig for at beskytte dine personlige oplysninger i disse tilfælde findes hos Udbyderens persondata politik:

Facebook’s persondatapolitik: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter persondatapolitik: https://twitter.com/privacy

For at undgå at give Facebook og Twitter mulighed for knytte dit besøg på vores websted til din brugerkonto hos disse Udbydere skal du logge ud af den specifikke brugerkonto før du besøger vores websted.