desktop-14x5-de-03

Poland, Warsaw, Adhesive Technologies

Program Rozwojowy w Dziale Sales Operations – Adhesive Technologies ACB

W Henklu, możesz zmieniać zasady gry i rozwijać swoją karierę. Uwolnij ducha przedsiębiorczości, realizując swoje pomysły w globalnym zespole. Nasze wiodące marki i technologie wraz z naszymi odnoszącymi sukcesy biznesami, zapewnią niezliczone możliwości rozwoju Twoich umiejętności i odkrywania nowych ścieżek. Twoja kariera w Henklu przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości jednocześnie rozwijając się w naszej żywej, zróżnicowanej kulturze zaufania i przynależności. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie statusowi quo, dołącz do naszego zespołu pionierów i naznacz z nami swój ślad w przyszłości.

Do you dare to make an impact?

TWOJA ROLA

 • Dwuletni płatny staż z możliwością stałej współpracy
 • Pomoc przy utrzymaniu baz i systemów operacyjnych sprzedaży (CRM)
 • Przygotowywanie raportów oraz analiz
 • Doskonalenie procesów i narzędzi związanych ze sprzedażą i systemami operacyjnymi sprzedaży (CRM)
 • Działania administracyjno - biurowe związane z funkcjonowaniem zespołów Sales Operations oraz Sprzedaży

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI

 • Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia, finanse)
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, a zwłaszcza programu Excel
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i wysoka motywacja wewnętrzna
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, skrupulatność
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz ustalanie priorytetów
 • Znajomość języka angielskiego (min. na poziomie komunikatywnym)

Henkel jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są w oparciu o doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności Kandydata, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

JOB ID: 23048737
Contract & Job type: Full Time, Limited Term
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Poland_Brandbar_1460x142
Performance bonus / Incentives
Performance bonus / Incentives Healthcare Coverage / Medical insurance
Healthcare Coverage / Medical insurance Life Insurance
Life Insurance Discounted accesss to Henkel products
Discounted accesss to Henkel products Smart work/ Flexible working arrangement
Smart work/ Flexible working arrangement International career opportunities
International career opportunities Multisport subvention
Frynsegoder kan variere afhængigt af stillingsbetegnelsen