Min samling

Mangfoldighed

Vores markeder og produkter er mangfoldige - og det samme er vores folk. Mangfoldighed beskriver variationen i de individuelle forskelle, som gør Henkel til noget enestående - synlige forskelle (f.eks. køn) og ikke-synlige forskelle (erfaring, værdier og tankesæt, uddannelse, seksuel orientering, kulturel og religiøs baggrund). Hvis individuelle forskelle supplerer hinanden godt inden for et team, og hvis hver enkelt medarbejder er værdsat, kan der opnås ægte integration. Hos Henkel har vi en holistisk tilgang til mangfoldighed og integration og støtter en virksomhedskultur, som favner integration og påskønnelse af disse individuelle forskelle. Der er et specielt fokus på dimensionerne køn, generationer og kultur.

Kultur

 • Henkel beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere fra over 120 nationer.
 • Over 80 % af vores medarbejdere arbejder uden for Tyskland.
 • Henkel genererer 80 % af sin samlede omsætning uden for Tyskland. I 2016 svarede andelen af salget fra vækstmarkeder 42 %.
 • I vores HR-politik efterstræber vi, hvad vi kalder vores "Triple Two Philosophy - tre gange to-filosofi”: TripIe Two betyder, at vores ledere i løbet af deres karriere får tilbudt muligheden for at få erfaring fra mindst to funktioner, to lande og to forretningsområder.

Køn

 • På verdensplan udgør kvinder omkring 33 % af vores medarbejderstab.
 • Antallet af kvinder i ledende stillinger har udviklet sig positivt i de senere år og er i perioden mellem 2003 og 2016 steget fra 22 procent til omkring 34 procent.
 • Henkel støtter sine medarbejdere i at opretholde en sund work/life-fleksibilitet, så de får balance mellem deres arbejde og deres personlige forpligtelser. Vi kan kun gøre fuldt brug af alle vores medarbejderes evner og talenter, hvis vi bidrager til deres muligheder for at klare udfordringerne ved at have familie og karriere.

Generationer

 • Fra de store årgange gennem generation X og Y til den fremtidige arbejdsgeneration Z er alle generationer repræsenteret inden for Henkels organisationsstruktur.
 • Henkel støtter udvekslingen af erfaringer og viden blandt medarbejderne for at få mest muligt ud af potentialet hos alle generationer.
 • Livslang læring fået stigende betydning på grund af demografiske ændringer. Vi hjælper vores medarbejdere til bedre at kunne klare de sundhedsrelaterede udfordringer ved et længere arbejdsliv ved hjælp af professionel sundhedsstyring.
 • Henkel har allerede modtaget adskillige priser for sine aktiviteter med sundhedsstyring.

Services & Downloads

Yderlige oplysninger