Bæredygtighed

Som vist i vores virksomhedsværdier, er de dedikerede til at lede arbejdet med bæredygtighed. Som ledere stræber vi efter banebrydende nye løsninger til bæredygtig udvikling, samtidig med at vi udformer vores arbejde ansvarligt og øger vores økonomiske succes.

A confident woman stands in nature

Vores strategi

Vores bæredygtighedsstrategi er inspireret af vores formål: Pionerer i hjertet til gavn for fremtidige generationer. Med vores banebrydende tankegang, vores viden, vores produkter og teknologi ønsker vi at berige og forbedre livet for milliarder af mennesker hver dag – og forme en synlig fremtid for kommende generationer.

Bæredygtighed er således en central del af vores fremtidsvision. Vi ønsker aktivt at drive udvikling hen imod en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund, samt beskytte og genoprette naturen, bidrage til stærke samfund og styrke vores interessenters pålidelighed.

Vores 2030+ Sustainability Framework sætter vores langsigtede ambitioner i tre dimensioner af Genanvendelig Planet, Strengthened Communities og Trusted Partner og forbinder vores mål om at opnå en "Forskel til gavn for fremtidige generationer".

Transformational Impact for the Good of Generations

Regenerative Planet

Vi er på en rejse mod en bæredygtig ændring af vores forretningsmodel. For at nå denne ambition har vi til hensigt at ændre vores processer, produkter og brug af råvarer til i fremtiden at blive ressourceeffektive og klimaneutrale. Vores fokus er på forebyggelse af klimaforandringer, en fungerende cirkulær økonomi og beskyttelse af natur og biologisk mangfoldighed.

Thriving Communities

Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe mennesker til at leve et bedre liv. Vores sociale ansvar er at fremme lighed, styrke mangfoldighed og respektere menneskerettighederne. Vi tilbyder vores medarbejdere livslange muligheder for at lære gennem en attraktiv og sund arbejdsplads. Vi går ind for social udvikling og adgang til uddannelse verden over, og vi tilbyder assistance i krisesituationer.

Pålidelig partner

Vi vil gerne hjælpe folk til at leve et bedre liv. Vores sociale ansvar er at fremme lige muligheder, styrke mangfoldighed og respektere menneskerettighederne. Vi tilbyder vores medarbejdere livslange muligheder for læring, og vi er en attraktiv og sund arbejdsplads. Vi går ind for social udvikling og adgang til uddannelse verden over, og vi tilbyder assistance i krisesituationer.

Sylvie Nicol

   

Når vi ser fremad, er vi godt forberedte: Bæredygtighed er dybt forankret i vores virksomhedsstrategi og lever i vores formål. Med det som baggrund fortsætter vores bæredygtighedsrejse!

Vores succeser 2022

Vores bæredygtighedsstrategi drejer sig om at implementere vores ambitioner gennem konkrete tiltag og projekter for at opnå praktisk succes. Nedenfor kan du se udvalgte præstationer fra 2021:

Virksomhedernes forpligtelser

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail