Virksomhedskultur

"At skabe bæredygtig værdi" er det formål og engagement der forener alle os, der arbejder hos Henkel.

Vi ønsker at skabe værdi - for vores kunder og forbrugere, for vores teams og vores folk, for vores aktionærer såvel som for det bredere samfund og lokalsamfund hvor vi opererer. Henkels medarbejdere vil bruge deres passion, stolthed og entusiasme for at få dette til at ske.

Vores virksomhedskultur og vores formål, vision, mission og værdier forener vores mangfoldige arbejdsstyrke og giver en klar kulturel ramme og vejledning. Globalt bindende adfærdsmæssige regler er specificeret i en række koder. De giver retningslinjer for adfærd og handlinger for vores medarbejdere på samtlige forretningsområder og kulturer, vi opererer I.

Purpose

Skaber bæredygtig værdi

Vi ønsker at skabe værdi - for vores kunder og vores forbrugere, for vores teams og vores folk, for vores aktionærer såvel som for det de samfund hvori vi opererer.

Vision

Førende med vores innovationer, varemærker og teknologier

Vi er globalt førende med vores klæbemiddels division, der tilbyder en enestående bredde af teknologier, der betjener alle globale markeder og brancher.

Inden for vores forbruger division, er vi også ledende på mange markeder og i mange kategorier i hele verden.

"Førende" overskrider for os definitionen af at være nummer et i form af markedsandel eller størrelse. Mens stærke positioner på attraktive markeder er vigtige kræver det mere at være "førende med innovationer, varemærker og teknologier".

Først og fremmest kræver det lederskab i værdiskabelsen. Det kræver også at være "førende" i fleksibilitet og lydhørhed over for flygtige markeder og skiftende kunde- og forbrugers krav samt i innovation, kvalitet, service og i bæredygtighed.

Mission

Vi ønsker at servicere vores kunder og forbrugere verden over som den mest betroede partner med førende positioner i alle relevante markeder og kategorier - som et passioneret hold forenet af fælles værdier.

Værdier

Vores værdier vejleder os i alle vores handlinger, beslutninger og adfærd. Hver dag er vi nødt til at tage mange beslutninger i et meget ustabilt miljø. Samtidig er vi meget forskellige: Vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde og har forskellige erfaringer, vi opererer på meget forskellige markeder og i forskellige brancher. Det er derfor at klare værdier som deles og forstås af alle hos Henkel er så vigtige for vores fremtidige succes.

  • Kunder og forbrugere
  • Folk
  • Økonomiske resultater
  • Bæredygtighed
  • Familievirksomhed

Vores kunder og forbrugere er centrum for det vi foretager os.

Vi forudsiger, reagerer på og opfylder vores kunders og forbrugeres forventninger ved at sørge for den bedst mulige værdi og kvalitet samt de mest innovative varemærker og teknologier.

Vi har den største respekt for vores kunder, og de er centrum for alt, hvad vi foretager os. Det er den eneste måde, vi kan tilbyde dem en merværdi på. "Kundeværdien" er helt afgørende for vores succes, og da ikke alle Henkels medarbejdere er i direkte kontakt med vores kunder, er det så meget desto vigtigere for os at forstå, hvad denne værdi betyder for Henkel. For at kunne tilbyde de bedste produkter, den højeste kvalitet og mest fremragende service er vi nødt til at forstå vores kunder og forbrugerne bedre end vores konkurrenter. Hvis det lykkes for os, kan vi se frem til en succesrig vækst på alle vores markeder.

Vi sætter pris på, udfordrer og belønner vores folk.

Vi er et globalt team forenet af et stærkt værdisæt. Vi behandler hinanden med respekt, udvikler vores evner og fremmer vores mangfoldighed i alle relevante aspekter. Vi tager personligt ansvar, handler altid med integritet og sætter et godt eksempel.

Hos Henkel kan enhver medarbejder gøre en forskel. Vi fremmer mangfoldighed hos vores medarbejdere i alle relevante aspekter. Deres erfaringer, viden og kreativitet er grundlaget for vores konkurrencefordel. Vi værdsætter, udfordrer og belønner alle medarbejdere som leverer fremragende præstationer og skaber bæredygtig værdi. Hver medarbejder sætter et godt eksempel, tager personligt ansvar for hans / hendes individuelle udvikling, handler med integritet og stiller høje krav.

Vi har fremragende, bæredygtige økonomiske resultater.

Vi er en præstationsorienteret virksomhed, som er forpligtet til at øge værdien af vores forretning og give et konkurrencedygtigt udbytte til vores aktionærer.

Vi forfølger vores strategiske prioriteter for at nå vores finansielle mål og sikre langsigtet succes for vores virksomhed. Fremragende resultater og værdiskabende bæredygtighed giver os mulighed for at handle mere fleksibelt i fremtiden, og giver mulighed for en sund og profitabel vækst. Det vil gavne, ikke kun vores aktionærer, men også vores medarbejdere og de samfund vi opererer i.

Vi har forpligtet os til at være førende inden for bæredygtighed.

Vi vil skabe bæredygtig værdi med alt hvad vi gør - sammen med vores medarbejdere, partnere og interessenter. Vi tager ansvar for sikkerhed og sundhed hos vores medarbejdere, kunder og forbrugere, beskyttelse af miljøet og livskvaliteten i de samfund, hvor vi opererer.

Henkel stræber efter at skabe en balance mellem mennesker, planet og profit. Et stærkt engagement i bæredygtighed har altid været en vigtig drivkraft for vores succesfulde resultater. Vi har en langsigtet tilgang mod alle elementer af bæredygtighed, der sigter ikke blot at opfylde gældende normer, men også til at forme nye.

Vi former vores fremtid med en stærk iværksætterånd baseret på vores tradition som familievirksomhed.

Vi har en stolt tradition som en familievirksomhed med det formål at skabe bæredygtig værdi. Styret af vores værdier forfølger vi vores langsigtede vision for vores virksomhed. Sammen med vores solide økonomiske grundlag danner dette fundamentetet vi bygger vores succesfulde fremtid på.

Siden Henkel blev grundlagt i 1876 har Henkel familien vist sin fortsatte engagement i virksomheden så vi kan operere med et langsigtet perspektiv. Vores fælles værdier og gensidig tillid forener os i at forfølge et fælles mål: at skabe bæredygtig værdi for fremtidige generationer.