CORPORATE CITIZENSHIP

Hos Henkel er Corporate Social Responsibility vores måde at gøre samfundet klar til fremtiden: Med vores aktiviteter styrker vi mennesker gennem uddannelse, der giver færdigheder, der fører til innovative ideer, bæredygtig handling og digitale løsninger. Vi arbejder sammen med vores medarbejdere, kunder, forbrugere og velgørende organisationer for social udvikling og for at give tilbage og udvikle vores fællesskaber.

Dybt forankret i vores virksomhedskultur er drivkraften for socialt ansvar for at gå et skridt videre end vores daglige opgaver og selvstændigt bidrage til social forandring. Med disse bestræbelser lader vi vores samfund vide, at vi ikke kun er ord, vi handler til gavn for fremtidige generationer.

Henkels engagement er baseret på tre søjler: frivillig deltagelse fra vores medarbejdere, partnerskaber med velgørende organisationer og nødhjælp med fokus på naturkatastrofer og pandemier. Opdag de tre områder, hvor vi organiserer vores engagement.

Varemærkets i Danmark

Socialt engagement støttes i høj grad af den nordiske afdeling af Henkel, både med hensyn til tid og penge. Vi har et særligt MIT-program (Make an Impact on Tomorrow - få indflydelse på i morgen), hvor medarbejdere kan få støtte af Henkel i deres frivillige arbejde i Danmark. Henkel Norden har ligeledes strategiske samarbejder med velgørende organisationer med henblik på at støtte samfundet.

Henkels forpligtelser er baseret på tre søjler

frivilligt arbejde fra vores medarbejdere, partnerskaber med velgørende organisationer og krisestøtte med fokus på naturkatastrofer og pandemier. Opdag de tre områder, hvor vi organiserer vores engagement.

Sociale partnerskaber

I sociale partnerskaber støtter vi sociale initiativer og offentlige institutioner ved Henkels lokationer over hele verden.

Virksomhedsfrivillige

Vi støtter medarbejdere og pensionister i deres frivillige sociale engagement gennem initiativet "Sæt aftryk på i morgen".

Nødhjælp

Vi støtter mennesker, der befinder sig i en nødsituation på grund af kriser, konflikter eller naturkatastrofer hurtigt og ubureaukratisk og tilbyder øjeblikkelig hjælp i samarbejde med Fritz Henkel Stiftung.