STYRING & OVERHOLDELSE

Henkel er stærkt engageret i virksomhedsstyring og virksomhedsoverholdelse både lokalt og globalt. Ansvarlig forvaltningsprocesser, overholdelse af mange forskellige lovmæssige krav og kulturel følsomhed er hjørnestenene for at være succesfuld på vores internationale markeder.

Som et firma, der stræber efter at drive virksomhed på en etisk måde i alle vores aktiviteter, er vores billede og vores omdømme uadskillelige fra hver enkelt medarbejders passende adfærd. Henkels medarbejdere forventes at respektere love og normer, undgå interessekonflikter og vise hensyn og værdsættelse for lokale skikke, traditioner og sociale adfærd i de forskellige lande og kulturer, hvor Henkel driver forretning. Henkel tager ikke etiske genveje. Upassende adfærd er aldrig i Henkels interesse, og overtrædelser tolereres ikke. Overholdelse er en integreret del af Henkels forretningsprocesser.

Bestyrelsen bærer det overordnede ansvar for overholdelsesorganisationen. Henkels overholdelsesorganisation sikrer global overholdelse af love og interne normer. Under ledelse af den globalt ansvarlige "General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO)" har Henkel etableret en koncernomspændende overholdelsesorganisation med et centralt Corporate Compliance Office samt lokale og regionale overholdelseschefer. CCO støttes af et tværfagligt Overholdelses- og Risikoudvalg (CRC) og af forskellige medlemmer fra Henkels funktioner og forretningsområder. Forskellige opgaver og ansvarsområder er tydeligt definerede.

Kontact Corporate Compliance

Thomas Gerd Kühn
CCO & General Counsel


Frank Liebich
Head of Corporate Compliance & Privacy Protection Officer
Kontakt os! Download visitkort Tilføj til Min samling

Overholdelsesorganisationen handler på tre niveauer: "Forebyggelse," "Opdagelse," og "Reaktion." Den håndterer koncernomspændende overholdelsesaktiviteter, koordinerer træningskurser, overvåger opfyldelsen af både interne og eksterne forskrifter og støtter udviklingen og implementeringen af globalt bindende interne normer.

Overholdelsesemner rapporteres regelmæssigt, diskuteres og afstemmes med Bestyrelsen, Revisionsudvalget for Bestyrelsen, Aktionærkomitéen samt flere andre organer på virksomheds- og lokalt niveau.

Yderligere information

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Databeskyttelses­styrings­system

Henkel lægger stor vægt på at behandle personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningsmæssige bestemmelser og have et databeskyttelsesstyringssystem på plads for at sikre overholdelse af dette mål. Vores databeskyttelsesstyringssystem for Europa blev revideret af eksterne revisorer i 2019 baseret på revisionsstandarden IDW PS 980 og med hensyn til IDW PH 9860.1, med fokus på dets egnethed, implementering og effektivitet. Henkel er en af de første tyske virksomheder, der har bestået denne særlige revision efter EU's generelle databeskyttelsesforordning trådte i kraft.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Efterlevelses­styrings­system

Henkels efterlevelseskultur indebærer løbende overvågning og forbedring af efterlevelsesprocessen. Vores globale efterlevelsesstyringssystem blev igen revideret af eksterne revisorer i 2022 baseret på forsikringsstandarden IDW PS 980 og med hensyn til ISO 37301, med fokus på egnethed, implementering og effektivitet af de globale efterlevelsesprocesser inden for områderne konkurrencelovgivning og anti-korruption. Henkel har gentagne gange og succesfuldt bestået denne særlige revision.