• Danmark | Skift hjemmeside
  • Kontakt
  • Tilføj til Min samling
  • Del

Strategi

Vi former vores fremtid vejledt af en tydelig, langsigtet strategi, der er baseret på vores formål, vores vision, vores mission og værdier.

Vi ønsker at generere en bæredygtig og lønsom vækst frem til 2020 og derefter. For at opnå dette ønsker vi at blive mere kundefokuserede, mere innovative, smidigere og digitale. Derudover ønsker vi at fremme bæredygtighed i alle vores forretningsaktiviteter og derved styrke vores førende position fremover.

Vores Strategiske prioriteter

  • At drive væksten frem
  • At accelerere digitaliseringen
  • At øge smidigheden
  • At finansiere væksten

At drive væksten frempå etablerede markeder og vækstmarkederne vil være en central strategisk prioritet for Henkel. Virksomheden vil lancere en række målrettede initiativer for at skabe overlegen kundeservice og forbrugerengagement, yderligere at styrke sine førende varemærker og teknologier, udvikle spændende nyskabelser og ydelserog sikre nye kilder til vækst.

Overlegen kunde- og forbrugerengagement

Med et overlegen kunde- og forbrugerengagement har Henkel til formål at øge væksten med topkunder via intensiveret samarbejde og at overgå markedsvæksten med sine førende kunder i alle tre forretningsenheder. Dette vil blive aktiveret af en trin-ændring i kundecentricitet - med fokus på kundernes og forbrugernes behov - samt ved at udføre detaljerede planer om kunde- og forbrugerengagement, der involverer alle niveauer i organisationen. Ydermere ønsker Henkel at gribe vækstmulighederne bedre ved at tilgodese behovene hos særlige målgrupper med tilpassede produkter, tjenester og nyskabelser.

Førende varemærker og teknologier

Henkel har også planer om yderligere at styrke sine førende varemærker og teknologierog øge salget af både sine top-præsterende globale varemærker og sine førende lokale varemærker: Salget af de 10 stærkeste varemærker bør stige til 75% af koncernens samlede salg i 2020. Dette vil blive drevet af målrettede investeringer for at styrke Henkels stærkeste varemærker, skaber konkurrencemæssige fordele ved at ibrugtage nye teknologier og udvikle kundetilpassede produkter og løsninger på tværs af forskellige industrisegmenter.

Spændende nyskabelser og tjenester

Væksten vil også blive drevet ved konstant at forbedre Henkels evne til at udvikle spændende nyskabelser og tjenester. Dette vil få Henkel til at differentiere sig på stærkt konkurrenceprægede markeder og give virksomheden mulighed for at skifte fra "produktfokus" til "løsningsfokus" med flere differentierende produkter og tjenester til både forbrugerområdet og industrien I 2020 har Henkel et mål om at udvikle flere nyskabelser for tilvækst og planer om at øge salgsandelen fra sine bedste nyskabelser. For at drive innovationsmuligheder og skabe muligheder for at engagere sine kunder vil Henkel udvikle og forberede åbningen af nye innovationscentre til sin Adhesive Technologies-virksomhed i Düsseldorf og Shanghai. Samtidig vil Henkel udvide servicetilbud og modeller på tværs af alle forretningsenheder. Disse vil omfatte konsulentbistand og teknisk rådgivning til  industrielle og professionelle kunder samt digitale serviceydelser i forbrugerforretningen, såsom online booking-platforme for frisøraftaler, abonnementsmodeller eller automatiseret genbestilling.

Kilder til vækst

Henkel vil også supplere sit strategiske fokus på at drive væksten frem i den eksisterende kerneforretning med at erobre nye potentielle kilder til vækst, for eksempel ved at gå ind på nye markeder for at lukke hvide pletter i etablerede markeder og vækstmarkeder. Målrettede opkøb vil bidrage til at supplere Henkels portefølje, hvilken vil styrke positionen på attraktive markeder og kategorier og udvide ind i tilstødende kategorier. Desuden vil selskabet etablere en dedikeret venturekapitalfond med op til 150 millioner euro til at investere i nystartede virksomheder med særlig digital eller teknologisk ekspertise.

At accelerere digitaliseringen vil hjælpe Henkel med succesfuldt at udvide virksomheden, styrke relationer til kunder og forbrugere, optimere processer og omdanne hele virksomheden. Inden 2020 vil vi gennemføre en række initiativer til at og omdanne organisationen drive den digitale virksomhed frem, udnytte industri 4.0-projekter, og eTransformere organisationen.

Drive sin digitale virksomhed frem

For at drive sin digitale virksomhed frem har Henkel til formål at digitalisere sit samspil med kunder, forbrugere, samarbejdspartnere og leverandører langs hele værdikæden på både forbrugerområdet og i industrien "Digitalt drevne" salg skal fordobles til mere end 4 milliarder euro i 2020. For eksempel har Henkel i sit privatkundeområde til hensigt at optrappe sit engagement gennem "omni-channel"-tilbud, der linker e-handelsplatforme med traditionel detailhandel, samt at udvikle og udrulle nye digitale platforme og væsentligt udvide brugen af digitale medier.

Udnytte industri 4.0

Henkel vil også udnytte industri 4.0 til bedre at planlægge, source, producere og levere produkter og løsninger. Digitaliseringen af den integrerede globale forsyningskæde vil bidrage til at øge serviceniveauet for kunderne, til bedre at udnytte fabrikskapacitet, til at forbedre produktions- og logistikprocesser og til at gavne Henkels bæredygtighedsaftryk.

Omdanne organisationen

Den vellykkede digitalisering af Henkel vil afhænge af medarbejdernes egenskaber og deres evne til at omdanne organisationen ved at favne et hurtigt "test og lær"-mindset. For at fremme denne forandring, vil Henkel udvide sine specifikke uddannelses- og udviklingsprogrammer. Desuden vil der blive etableret en Chief Digital Officer med et cross-business-ansvar.

I et meget omskifteligt og dynamisk erhvervsklima vil det at øge smidigheden af organisationen være en vigtig succesfaktor for Henkel i fremtiden. Dette vil omfatte energiske og bemyndigede teams, hurtigste på-markedet-tid samt smarte og forenklede processer.

Energiske og bemyndigede teams

For at skabe en mere fleksibel organisation med energiske og bemyndigede teams, vil Henkel fremme iværksætterånden hos sine ansatte, fremme åbenhed over for forandringer, fremme tilpasningsevne og udvide medarbejdernes beslutningskompetencer. Dette vil blive understøttet af den stærke performance-kultur hos Henkel, med opfordring til feedback samt belønning og anerkendelse for fremragende resultater.

Hurtigste på-markedet-tid

Som en del af "hurtigste på-markedet-tid"-initiativet har Henkel til formål at reducere leveringstiderne på nyskabelser ved bedre at foregribe kundernes og forbrugernes behov. I forretningssektorerne Laundry & Home Care and Beauty Care sigter Henkel for eksempel efter 30% reduktion i leveringstid. Desuden har Henkel til formål at fremskynde indgang og indtrængen på vækstmarkeder.

Smart enkelhed

Henkel vil også udnytte en "smart enkelhed"-tilgang for at blive mere smidig med hjælp af fleksible forretningsmodeller, der er tilpasset dynamiske markeder, samt gennem optimering af arbejdsgange og processer.

For at finansiere væksten vil vi implementere nye tilgange til at optimere ressourceallokering, fokusere på nettoindtægtsforvaltning, yderligere øge effektiviteten i vores strukturer og fortsætte med at udvide vores Global Supply Chain--organisation. Tilsammen vil disse initiativer bidrage til yderligere at forbedre rentabiliteten og gøre det muligt for os at finansiere vores vækstambitioner for 2020 og fremefter.

Værdiskabende ressourcefordeling

"Værdiskabende ressourcefordeling" vil bidrage til yderligere at optimere omkostningsstyring gennem øget global budgetgennemsigtighed på tværs definerede omkostningskategorier og gennem forbedret budgettildeling.

Nettoindtægtsforvaltning

Nettoindtægtsforvaltning vil muliggøre øget effektivitet af Henkels salgsfremmende aktiviteter. Dette omfatter for eksempel at udnytte eksklusive forbruger- og shopper-indsigter samt udvidelse eller udvikling af nye kategorier med detail-partnere.

Mest effektive strukturer

Henkel vil også løbende arbejde på gennemførelsen af de mest effektive strukturer for eksempel gennem den igangværende transformation af sine fælles servicecentre, der håndterer en bred vifte af processer på en meget standardiseret og digitaliseret måde på tværs af alle forretningsenheder. Derudover vil selskabet også fortsætte med at optimere og konsolidere sin globale aftryk mht. produktion og lager.

ONE! Global Supply Chain

Efter den vellykkede start i Europa og opstart af hubs i både Europa og Asien, vil Henkels integrerede Global Supply Chain-organisation fortsat blive rullet ud i alle regioner.