STRATEGISK RAMME

Hos Henkel former vi vores fremtid styret af en langsigtet strategisk ramme baseret på vores formål og vores værdier

Denne ramme vil hjælpe os med at vinde 20'erne for Henkel med et klart fokus på målrettet vækst. Dette betyder at skabe overlegen kunde- og forbrugerværdi til at vokse ud fra vores markeder, styrke vores lederskab inden for bæredygtighed og sætte vores medarbejdere i stand til at vokse fagligt og personligt gennem deres arbejde hos Henkel.

Hovedelementerne i vores strategiske rammer er en vindende portefølje, konkurrencefordel inden for innovation, bæredygtighed og digitale såvel som fremtidsklare driftsmodeller, understøttet af et stærkt fundament i en samarbejdskultur og bemyndigede mennesker.

Shaping our Future - Thumbnail

VIND 20'ERNE GENNEM
FORMÅLIG VÆKST

Form stærkt en vindende portefølje

Et vigtigt element i vores strategiske retning er aktiv porteføljestyring. Vi har identificeret varemærker og kategorier med en samlet salgsvolumen på mere end en milliard euro, hovedsageligt i vores forbrugervirksomheder, hvoraf cirka 50 procent står til at blive frasolgt eller udgået, siden vi introducerede vores målrettede vækstagenda. Derudover er M&A en integreret del af Henkels strategi. De vigtigste kriterier for opkøb er tilgængelighed, strategisk pasform og økonomisk attraktivitet af potentielle mål. Vi vil bruge vores stærke balance til at gennemføre opkøb med stor effekt. Mens vi søger at udvide vores teknologiske lederskab inden for klæbeteknologi med opkøb, vil vi i vores forbrugervirksomheder fokusere på førende positioner i lande og kategorier samt på "hvide pletter" og nye forretningsmodeller.

Fremskynd effektive innovationer med øgede investeringer

Vi sigter mod at fremskynde effektive innovationer, understøttet af øgede investeringer. Dette vil omfatte en forbedret innovationsmetode, for eksempel ved at udvide brugen af digitale værktøjer og data for hurtigere og bedre indsigt. Selvom vi også vil skubbe beslutningstagning på tværs af organisationen tættere på markedet og udnytte potentialet ved åben innovation og idé-crowddsourcing, vil vi også skalere smidige tilgange og fortsætte med at investere i inkubatorer og innovationscentre. Dette skal muliggøre udvikling af effektive innovationer i alle tre forretningsenheder. Innovationer og mærker understøttes med ensartede investeringer i kernekategorier og regioner. Henkel har derfor igen markant øget vækstinvesteringerne i marketing, digitale kanaler og IT.

Øg bæredygtighed baseret på en stærk track record med ambitiøse mål

Baseret på dets stærke præstationer og yderligere fremskridt hen imod vores mål for 2020 og derefter, sigter vi mod at styrke bæredygtighed som en konkurrencedygtig differentiator. Vi har defineret de næste milepæle for tre vigtige emner, som er yderst relevante for forbrugere, kunder, forretningspartnere og samfundet som helhed: På vejen til at blive klimapositive i vores drift i 2030 planlægger vi at reducere vores produktionens CO2-fodaftryk med 65 procent og spare 100 millioner tons COsammen med vores forbrugere, kunder og leverandører frem til 2025 i forhold til år 2010. Vores mål er også at bruge 100 procent af den el, vi producerer fra vedvarende energikilder i 2030. Ved at arbejde hen imod en cirkulær økonomi og nul plastikaffald i miljøet, har vi defineret ambitiøse emballagemål for 2025: 100 procent af Henkels emballage vil kunne genbruges eller genbruges1, og vi sigter mod at reducere fossilbaseret jomfruplast i vores forbrugerproduktemballage med 50 procent.

Vi ønsker også at forbedre vores positive sociale indvirkning på lokalsamfund - gennem 100 procent ansvarlig indkøb, ved at udnytte vores omkring 48.000 engagerede medarbejdere og ved at hjælpe med at forbedre 30 millioner liv globalt inden 2030. Bæredygtighed vil være indlejret i alle aktiviteter. Ved at etablere bæredygtighed som en central søjle i deres innovationsstrategier vil forbrugervirksomheder fremme deres produktporteføljer med særligt fokus på bæredygtige emballageløsninger og den videre udrulning af brands med formål. Adhesive Technologies fortsætter med at realisere sit potentiale inden for produkter og teknologier, der sætter industristandarder.teknologier vil fortsat udnytte sit potentiale gennem produkter og teknologier, der sætter industristandarder.

Transform Digital til en kunde og forbruger værdiskabende

Fremover har vi til formål at omdanne Digital til en kunde- og forbrugerværdiskabende. Vi ønsker at øge engagementet med 1: 1 og digitalt salg i forbrugervirksomhederne ved at udvide eksisterende og etablere nye digitale platforme til direkte forbrugerforhold. Den ende-til-ende kundecentrisk digitalisering i de industrielle virksomheder vil blive drevet til at generere ny forretning og til at digitalisere kundeoplevelsen på tværs af alle berøringspunkter. Derudover vil vi videreføre vores ende-til-ende dataintegration. Dette skal gøre det muligt for virksomheden for eksempel at skabe AI-drevet innovative og tilpassede løsninger. Vi vil også investere i digitalt talent, især datavidenskabsmænd og -ingeniører med fremtidige kapaciteter og dyb teknologisk ekspertise inden for industrien. Og til sidst vil vi aktivere digital forretningsfokus og effektivitet. Vi vil omorganisere vores digitale opsætning fuldstændigt ved at etablere en ny digital struktur kaldet “Digital Business.” Vi har oprettet en ny CDIO (Chief Digital and Information Officer) -position i slutningen af 2019. Digitale og IT-teams på tværs af Henkel vil nu være kombineret under ledelse af CDIO, der direkte rapporterer til administrerende direktør.

Henkels nye "Digital Business" er bygget på to søjler: den første, "Business Technology", som er et køretøj til at drive effektivitet på tværs af værdikæden gennem kontinuerlig optimering af forretningsprocesser og IT-systemer. Den anden søjle er ”Henkel Digital”, en ny dedikeret enhed til markedsorienteret inkubation og innovation. Under dette tag planlægger vi at etablere digitale innovationsnav i Berlin, Silicon Valley og Asien.

1 Eksklusiv klæbeprodukter, hvor rester kan påvirke genanvendelighed eller forurenende genvindingsstrømme.

Omforme driftsmodeller for at være magre, hurtige og enkle

Vi omformer vores driftsmodeller i hele virksomheden for at være magre, hurtige og enkle og løbende forbedre konkurrenceevnen i vores processer og strukturer. Vi stræber efter at intensivere vores bestræbelser på at muliggøre nye forretningsmodeller, øge kunde- og forbruger nærhed med hurtigere beslutningstagning og løbende øge effektiviteten.

Styrke samarbejdskulturen med bemyndigede mennesker

En stærk kultur, delte værdier og en klar ramme for samarbejde som et team er nøglen til Henkels fremtidige succes. Som et første skridt introducerede vi nye ledelsesforpligtelser for alle ansatte globalt i 2019. Vi planlægger at fremskynde denne kulturelle rejse med disse forpligtelser i kernen og vil skabe en kultur for samarbejde og empowerment, opskolere vores medarbejdere til fremtidige kapaciteter og gøre det muligt for vores mennesker at vokse og udvikle sig.