Strategi

Vores bæredygtighedsstrategi er en direkte afspejling af vores virksomheds dedikation til "Meningsfuld vækst". Vi er fast besluttet på at skabe mere værdi for interessenter, udvikle vores forretning ansvarligt og med succes og opbygge vores førende rolle inden for bæredygtighed.

Ændring af indflydelse til gavn for fremtidige generationer

Hos Henkel ser vi bæredygtighed som en konstant bestræbelse på at gøre fremskridt med aktuelle emner og fortsætte med at lære om nye problemer baseret på forskning. Global miljøpåvirkning er en af de største udfordringer, som menneskeheden står over for i dag, og det kræver en hurtig handling. Det er også afgørende at beskytte og genopbygge vitale systemer såsom skove, vand og biodiversitet for både nuværende og fremtidige generationer. Samtidig ser vi global fattigdom og social uretfærdighed øges. Ved at gøre det erkender vi, at virksomheder som Henkel spiller en rolle i at møde disse udfordringer og skabe reel forandring.

Ansvar for mennesker, planeten og samfundet

Vores forretningsformål definerer det fælles grundlag, der forener os alle hos Henkel: Pionerer til gavn for fremtidige generationer. Med vores iværksætterånd, vores viden, vores produkter og teknologi ønsker vi at forbedre livet for milliarder af mennesker hver dag og forme en meningsfuld fremtid for kommende generationer. Bæredygtig forretningspraksis har været en del af vores virksomhedskultur i årtier og er også en central del af vores vision for fremtiden. Vores bæredygtighedsstrategi er inspireret af vores formål. Vi ønsker aktivt at drive forandringen til en bæredygtig økonomi og samfund, beskytte og genopbygge naturen, bidrage til styrkede samfund og øge vores interessenters pålidelighed.

Baseret på vores tidligere strategi har vi udviklet vores 2030++ Sustainability Ambition Framework for 2021, som omfatter tre dimensioner:

Vores 2030+ Bæredygtigheds Ambition Framework

Vores nye bæredygtighedsstrategi drejer sig om at implementere vores ambitioner gennem konkrete handlinger og projekter for at opnå praktisk succes. Med vores 2030+ Sustainability Ambitions Framework har vi udviklet nye langsigtede ambitioner inden for de tre dimensioner Genanvendelig Planet, Strengthened Communities og Trusted Partner for at drive udviklingen fremad.

Viktiga ambitoner 2030+

Vores nøglefaktorer for forandring

Vi har også defineret, hvordan vi stræber efter succes gennem hele vores værdikæde ved at definere tre nøglefaktorer for at opnå en systemisk forandring:

  • Produkter og teknologier er kernen i alt, hvad vi gør. Vi skaber merværdi for kunder og forbrugere ved konstant at tilbyde bedre produkter med et mindre økologisk fodaftryk.
  • Mennesker er omdrejningspunktet i vores forretning og i vores bæredygtighedsrelaterede aktiviteter. Dette inkluderer vores medarbejdere, som bidrager til bæredygtig udvikling gennem deres ekspertise både i og uden for arbejdet. Det omfatter også menneskerne i vores værdikæde, vores kunder og forbrugere, vores naboer, vores interessenter og de samfund, hvor vi bor og opererer.
  • Partnerskaber spiller en afgørende rolle i at drive bæredygtighed både i og uden for vores værdikæde. Vi hjælper vores kunder og forbrugere med at reducere deres økologiske fodaftryk og genbruge ressourcer ansvarligt. Vi arbejder sammen med vores leverandører for at fremme bæredygtigt arbejde og respekt for menneskerettigheder, og vi samarbejder med partnere for at dele viden og drive bæredygtige løsninger fremad sammen.

Identificer relevante emner

For at bestemme og kategorisere relevante emner for vores virksomhedsaktiviteter og rapportering, engagerer vi os i en løbende proces med at indsamle og evaluere udfordringer og muligheder inden for bæredygtig udvikling ved hjælp af forskellige værktøjer. Vi vurderer, hvor vigtigt faget er for virksomheden, miljøet, samfundet og for vores interessenter. Resultaterne af denne proces kan opdeles i tre dimensioner: Genanvendelig planet, Styrkede fællesskaber og Betroet partner, alle med tre temaer, der er blevet identificeret i en materialeanalyse. På disse ni fagområder ønsker vi at drive bæredygtig udvikling rundt i verden såvel som i vores værdikæde med vores virksomhedsaktiviteter.