• Danmark | Skift hjemmeside
  • Kontakt
  • Tilføj til Min samling
  • Del

Strategi

At skabe mere værdi for vores kunder og forbrugere, for de samfund, vi opererer i, og for virksomheden - samtidig med at vi reducerer vores miljøaftryk. Det er kernen i vores bæredygtighedsstrategi og de ambitiøse mål i forbindelse hermed.

I lang tid syntes vækst og ressourceforbrug at gå hånd i hånd, og det var umuligt at opnå det ene uden det andet. Når befolkningstallet og levestandarden gik op, betød det, at flere af jordens ressourcer blev brugt. Med en befolkning, der forventes at stige til ni milliarder i 2050, ser denne tendens ikke ud til at være på vej til at ændre sig med det første. Ressourceforbruget vil accelerere i de kommende årtier, idet naturlige ressourcer som fossile brændstoffer og vand forbruges meget hurtigere, end planeten kan blive ved at producere dem.

Samtidig med at denne udvikling er en stor udfordring i fremtiden, har den også et stort potentiale: Innovation og det at opnå mere med mindre vil være nøglen til at blive bæredygtig. Vi har brug for løsninger, der giver folk mulighed for at have en god tilværelse, men med et stadigt mindre forbrug af materialer. Denne idé er kernen i Henkels bæredygtighedsstrategi, idet vi stræber efter at finde ny måder at vokse og forbedre livskvaliteten på uden at bruge flere ressourcer. Vi ønsker at forbedre vores løsninger og produkter gennem innovation og smart tænkning - at skabe mere værdi med et reduceret miljøaftryk.

Værdi & definition

Blive tre gange så effektive i 2030

Vores bidrag i seks fokusområder

Vi koncentrerer vores aktiviteter igennem værdikæden på seks fokusområder, som afspejler udfordringerne ved en bæredygtig udvikling, idet de er forbundet med vores drift. Innovation og det at opnå mere med mindre vil være en nøgle til en bæredygtig udvikling, der ikke ofrer folks livskvalitet. Til at drive udviklingen langs hele værdikæden gennem vores produkter og teknologier koncentrerer vi os om et fast sæt af områder, der opsummerer udfordringerne i forhold til vores aktiviteter. Vi har underopdelt disse fokusområder i to dimensioner: "mere værdi" og "reduceret miljøaftryk". For at vi kan få held med at opstille vores strategi og nå vores mål, skal begge disse dimensioner hele tiden være til stede i vores ansattes tanker og handlinger, og de skal afspejles i vores virksomhedsprocesser.

Dette ønsker vi at opnå i 2030

For at nå vores mål om at blive tre gange så effektive i 2030 skal vi forbedre vores effektivitet med i gennemsnit 5-6 procent om året. Vi nåede vores mål for perioden 2011-2015, hvor vi forbedrede forholdet mellem den værdi, vi skaber, og vores miljøaftryk med 38 % totalt, og der var en stigning i effektiviteten på 42 %, da vi nåede 2016. På vejen mod at nå vores langsigtede mål for "Faktor 3", ønsker vi også at forbedre vores indsats inden for disse områder yderligere i de kommende år. Til at hjælpe os med at nå dette har vi defineret nye mål på mellemlangt sigt:

Det har vi opnået

For at nå vores langsigtede mål om at blive tre gange så effektive i 2030 (“Faktor 3”), havde vi opstillet konkrete delmål for 2020 (basisår: 2010). Her er den nuværende status: