Strategi

At skabe mere værdi for vores kunder og forbrugere, for de samfund, vi opererer i, og for virksomheden - samtidig med at vi reducerer vores miljøaftryk. Det er kernen i vores bæredygtighedsstrategi og de ambitiøse mål i forbindelse hermed.

I lang tid syntes vækst og ressourceforbrug at gå hånd i hånd, og det var umuligt at opnå det ene uden det andet. Når befolkningstallet og levestandarden gik op, betød det, at flere af jordens ressourcer blev brugt. Med en befolkning, der forventes at stige til ni milliarder i 2050, ser denne tendens ikke ud til at være på vej til at ændre sig med det første. Ressourceforbruget vil accelerere i de kommende årtier, idet naturlige ressourcer som fossile brændstoffer og vand forbruges meget hurtigere, end planeten kan blive ved at producere dem.

Samtidig med at denne udvikling er en stor udfordring i fremtiden, har den også et stort potentiale: Innovation og det at opnå mere med mindre vil være nøglen til at blive bæredygtig. Vi har brug for løsninger, der giver folk mulighed for at have en god tilværelse, men med et stadigt mindre forbrug af materialer. Denne idé er kernen i Henkels bæredygtighedsstrategi, idet vi stræber efter at finde ny måder at vokse og forbedre livskvaliteten på uden at bruge flere ressourcer. Vi ønsker at forbedre vores løsninger og produkter gennem innovation og smart tænkning - at skabe mere værdi med et reduceret miljøaftryk.

Værdi & definition

Blive tre gange så effektive i 2030

Vores bidrag i seks fokusområder

Vi koncentrerer vores aktiviteter igennem værdikæden på seks fokusområder, som afspejler udfordringerne ved en bæredygtig udvikling, idet de er forbundet med vores drift. Innovation og det at opnå mere med mindre vil være en nøgle til en bæredygtig udvikling, der ikke ofrer folks livskvalitet. Til at drive udviklingen langs hele værdikæden gennem vores produkter og teknologier koncentrerer vi os om et fast sæt af områder, der opsummerer udfordringerne i forhold til vores aktiviteter. Vi har underopdelt disse fokusområder i to dimensioner: "mere værdi" og "reduceret miljøaftryk". For at vi kan få held med at opstille vores strategi og nå vores mål, skal begge disse dimensioner hele tiden være til stede i vores ansattes tanker og handlinger, og de skal afspejles i vores virksomhedsprocesser.

Vores fokusområder er opdelt i to dimensioner: "mere værdi" og "reduceret fodaftryk." Vi sigter mod at øge den værdi, vi skaber inden for områderne "social fremgang", "sikkerhed og sundhed" og "præstation". Inden for områderne ”energi & klima”, ”materialer & affald” og ”vand og spildevand” har vi til formål at reducere ressourcerne, vi bruger, og dermed det økologiske fodaftryk for vores drift og produkter.

Dette ønsker vi at opnå i 2030

Vores 20-årige mål for 2030 er at tredoble den værdi, vi skaber for det miljømæssige fodaftryk fra vores aktiviteter, produkter og tjenester. For at nå vores mål om at blive tre gange mere effektive inden 2030 skal vi forbedre vores effektivitet med gennemsnitligt 5 til 6 procent hvert år. Vi nåede vores mål for 2011 til 2015, hvilket forbedrede forholdet mellem den værdi vi skaber og vores miljømæssige fodaftryk med 38 procent i alt, og der var en effektivitetsforøgelse på 64 procent i 2020.

Vores foreløbige mål repræsenterer vigtige milepæle på rejsen mod vores langsigtede mål om at blive tre gange mere effektive inden 2030.

Mere Værdi

Reducer fodaftryk

Hvad vi har opnået

I de forløbne år har vi gjort betydelige fremskridt mod at nå vores delmål for 2020 (basisår: 2010). Ved afslutningen af denne strategiske periode opnåede vi at overskride vores mål for CO2-emissioner, affald og arbejdssikkerhed.

Bestemmelse af relevante emner og få indsigt og perspektiver

For at bestemme og kategorisere relevante emner til vores forretningsaktiviteter og rapportering, deltager vi i en kontinuerlig proces med at registrere og evaluere udfordringerne og mulighederne for bæredygtig udvikling ved hjælp af forskellige værktøjer. Vi vurderer emnenes betydning for virksomheden, miljøet og samfundet og også for vores interessenter. Dialog med vores interessenter hjælper os med at få indsigt og perspektiver uden for vores forretning og fremmer en fælles forståelse af prioriteter og udfordringer. Vi overvejer også vurderingskriterierne for forskellige økonomiske og bæredygtighedsorienterede ratings og retningslinjerne for Global Reporting Initiative (GRI). Resultaterne af disse processer kan kategoriseres i de seks fokusområder, som vi har identificeret i en væsentlighedsanalyse. På disse fokusområder ønsker vi at drive bæredygtig udvikling globalt langs værdikæden med vores forretningsaktiviteter.

Vores fokusområderSocial fremgangYdeevneSundhed og sikkerhedEnergi og klimaMateriale og affaldVand og spildevand