Ledelsen Henkel Norden

Henkel Nordens direktion består af fire medlemmer. Ud over de ansvar, der ligger i deres stillinger, er de ansvarlige for at implementere strategien lokalt og udvikle virksomheden. De afholder månedlige møder, hvor de sammenligner og vurderer udviklingen af alle Henkels aktiviteter som er i gang lokalt.