Databeskyttelseserklæring 

1. Formål

Henkel Denmark A/S, herefter benævnt Henkel, respekterer fuldt ud hemmeligholdelse af personfølsomme oplysninger for alle, der besøger vores hjemmeside.

I det følgende informerer vi om, hvilken type oplysninger, Henkel indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes. Du kan også lære om dine rettigheder i forbindelse med dine data.

Eventuelle ændringer af Databeskyttelseserklæringen offentliggøres på denne side. Dette giver dig mulighed for til enhver tid at holde dig opdateret om, hvilke data vi indsamler, og hvordan disse anvendes.

Nærværende Databeskyttelseserklæring finder ikke anvendelse for hjemmesider, som er tilgængelige via hyperlinks på Henkels hjemmeside.

2. Indsamling, anvendelse og behandling af persondata

Navn på ansvarlig enhed: Henkel Denmark A/S

Den ansvarlige enheds adresse: Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, Danmark

Henkel anvender persondata primært til at udbyde denne hjemmeside til brugerne. Eventuel yderligere anvendelse af disse data sker på baggrund af lovmæssige krav eller tilladelse, eller hvis den respektive bruger har givet Henkel samtykke hertil. Henkel opbevarer og behandler data med følgende formål:

Henkel samler og opbevarer automatisk bestemte data, når brugerne besøger hjemmesiden. Disse data inkluderer: IP-adresser eller enheds-ID, der er tildelt den respektive enhed til den nødvendige brug for at sende det ønskede indhold (fx særligt indhold, tekster, billeder og produktinformation samt datafiler, der skal downloades osv.), brugerens aktivitet i forbindelse med hjemmesiden, enhedstypen, browsertypen samt dato og tidspunkt for aktiviteten.

Henkel opbevarer denne information i maks. 7 dage for at være i stand til at blive opmærksom på og forfølge eventuelt misbrug.

Henkel anvender derudover denne information til at forbedre præsentationer af services, features og andre funktioner samt almindelige administrationsopgaver.
Derudover sletter eller anonymiserer Henkel omgående data vedrørende anvendelse, herunder IP adresser, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå ovenstående formål.

Behandling og anvendelse af data sker i henhold til gældende lovgivning som dermed berettiger tiltagene eftersom (1) behandlingen er en forudsætning for hjemmesidens formål; eller (2) Henkel har en oprigtig interesse i at sikre og forstærke funktionaliteten på hjemmesiden, minimere eventuelle fejl og tilpasse den til brugenes behov.

3. Yderligere behandling af persondata

Kontakt vores virksomhed

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger via vores kontaktformular (Kontakt vores virksomhed).Vi anvender dine data med det formål at svare på din henvendelse.

Behandling og anvendelse af dine oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning, der berettiger handlingerne med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at behandle din henvendelse. 

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx i forbindelse med vores interessentforvaltning, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

5. Web-sporing

Webtrekk

Denne hjemmeside indsamler og opbevarer data med henblik på marketing og optimering ved brug af Webtrekk-teknologi. Disse data opbevares og behandles som anonyme brugerprofiler eller pseudonymer (afhængigt af teknologien og servicen, der er involveret). Brugerprofilerne er opbevaret i Cookies eller andre lignede teknologier anført ovenfor. Foruden de data, der indsamles, når du åbner hjemmesiden (som anført ovenfor), kan dette også inkludere information vedrørende den hjemmeside, du bruger til at tilgå vores hjemmeside samt hjemmesider, du tilgår mens du besøger vores hjemmeside og eventuelle søgeord, du har brugt til at finde vores hjemmeside.

Data, der er indsamlet med Webtrekk-teknologien, bruges ikke til at identificeres en besøgende og kombineres ikke med andre eventuelle oplysninger om den respektive bruger uden udtrykkelig samtykke fra vores brugere.

Såfremt disse data betragtes som persondata, sker behandlingen i overensstemmelse med gældende lovgivning berettiget med henvisning til, (1) at Henkel har en oprigtig interesse i, at hjemmesiden er tilpasset til brugerens behov; eller (2) at disse data er brugt i et pseudonymformat med henblik på marketing og optimering, og brugeren har ikke gjort indsigelse mod denne brug.

Indsigelse mod dataindsamling

a) Du kan gøre indsigelse mod dataindsamling og opbevaring ved at klikke på linket herunder: Jeg gør indsigelse mod dataopbevaring

For at udelukke en Webtrekk-webkontrol på denne hjemmeside er der valgt en opt-out cookie. Cookien er valgt for det respektive domænenavn, pr. browser og computer. Det betyder, at du skal frabede dig dataopbevaring for alle browsere og enheder, du benytter.

b) Alternativt kan du gøre indsigelse og undgå opbevaring af cookies med en den korrekte indstilling af din browser-software. Her vil vi dog gøre opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan til alle funktionerne på hjemmesiden.

Se venligst vores leverandørs persondatapolitik (Webtrekk) for yderligere information om web-sporing.

6. Dine datarettigheder / Data Protection Officer

Du kan til enhver tid gøre din ret til at tilgå dine data gældende. Derudover kan du gøre følgende rettigheder gældende såfremt de respektive krav herfor er opfyldt:

  • Ret til berigtigelse
  • Ret til datasletning
  • Ret til at begrænse databehandlingen
  • Ret til at indgive en klage til den pågældende tilsynsmyndighed for databeskyttelse
  • Ret til dataportabilitet (efter den 25. maj 2018)

Rettigheder til indsigelse

Såfremt Henkels behandling af dine aktiviteter involverer dine personfølsomme data, som bliver behandlet på baggrund af Henkels legitime interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling på baggrund af din specifikke situation. Henkel vil derefter stoppe behandlingen medmindre Henkel kan påvise vigtige årsager til behandlingen, som skal beskyttes og som dermed overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende eller forsvare mod fremsatte krav.

Hvis du ønsker ovenstående eller hvis du har spørgsmål i forhold til behandling af dine persondata, kontakt pr. e-mail eller pr. post på adressen Data Privacy, Henkel Denmark A/S, Den ansvarlige enheds adresse: Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, Danmark (email: dataprivacy.dk@henkel.com)

7. Brug af sociale medier-plug-ins 

Plug-ins fra forskellige sociale medier er inkorporeret i vores hjemmeside. De relaterede services leveres af de respektive virksomheder (”udbyderne”). Disse udbydere er:

Facebook opereres af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Et overblik over Facebooks plug-ins kan findes på: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Twitter opereres af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Et overblik over Twitters knapper kan findes på: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Instagram opereres af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Et overblik over Instagrams plug-ins kan findes på: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

LinkedIn opereres af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Et overblik over LinkedIns plug-ins kan findes på: https://developer.linkedin.com/plugins#

For at øge beskyttelsen af dine data, når du besøger vores hjemmeside er disse plug-ins implementeret som ”2-klik-knapper”. Denne form for integration sikrer, at når du besøger en side fra vores hjemmeside, som indeholder ey sådan plug-in, bliver du ikke automatisk tilknyttet udbydernes server. Kun hvis du aktiverer plug-ins, og dermed giver dataoverførslen tilladelse, vil browseren lave et direkte link til udbydernes server. Indholdet af de forskellige plug-ins bliver derefter overført af den pågældende udbyder direkte til din browser og vises på din skærm.

Det pågældende plug-in fortæller derefter udbyderen hvilken af vores hjemmesider, du har besøgt. Såfremt du er logget ind med din brugerprofil på den pågældende udbyder, vil udbyderen have adgang til at indsamle dine interesser – det vil sige den information, du ser med din brugerkonto. Gør du brug af eventuelle plug-in-funktioner (fx ved at klikke på ”synes godt om”-knappen eller ved at skrive en kommentar), så vil denne information også blive overført direkte til udbyderen til opbevaring.

Yderligere information om udbydernes indsamling og anvendelse af data samt dine rettigheder og muligheder i den forbindelse kan findes i udbydernes persondatapolitikker:

Facebooks persondatapolitik: http://www.facebook.com/policy.php

Twitters persondatapolitik: https://twitter.com/privacy

Instagrams persondatapolitik: https://help.instagram.com/­155833707900388/