Dutas karriärväg

Vilken roll spelar användningen av teknik i din karriär?
Genom att utnyttja tekniken kan jag fokusera på det som verkligen betyder något så att vi kan uppnå mer med mindre. Ta till exempel uppgiften att analysera hundratals produkter från olika kunder. I det här fallet kan vi använda statistikprognoser för relativt stabila produkter. Det innebär att vi kan fokusera mer på prognoser för de volatila produkterna. Som ett resultat kan vi förbättra vår noggrannhet och effektivitet och – viktigast av allt – eliminera den mänskliga faktorn från resultaten.

Hur skapar du entusiasm för ny teknik i ett team?
För det första genom att förenkla komplexa ”tekniska” koncept och kommunicera det på ett lättförståeligt lekmannavis till teamet. Involvera dem sedan så mycket som möjligt i hur implementeringen ska gå till. Slutligen genom att betona hur det kommer att gynna dem i deras arbete och gynna tillväxt i större skala.

Hur skiljer sig ditt liv i Shanghai från det i Sydney?
Att inte kunna någon som helst kinesiska gjorde det svårt att få saker gjorda i början – både personligen och yrkesmässigt. Men med tiden har det blivit mycket bättre. Enkelheten i att kunna betala via mobilen och handla på nätet har verkligen minskat stressen i mitt liv. Jag behöver knappt min plånbok eller mina kort när jag går utanför huset här. Dessutom är anpassningsbarheten och smidigheten hos kineserna och det kinesiska samhället förmodligen mycket större än någon annanstans i världen.

Vilket steg har varit mest betydelsefullt för din egen utveckling?
Jag skulle säga att det var att ta mig an utlandsuppdraget på det regionala huvudkontoret. Det breddade inte bara min världsbild, utan utsatte mig också för många mer komplexa problem. Det var till exempel en utmaning att vända på nyckeltal som hade gått ner under ett år hos en av våra största kunder i Kina, samtidigt som jag skulle bygga upp ett nytt team och en ny process från grunden.

Vad är det som verkligen är unikt med Henkel?
Henkel är en plats där du kan kavla upp ärmarna, utmana status quo och få belöning för det, och ha roligt medan du gör det!