dk-why-henkel-header-collage

Vi vågar göra skillnad.

Om du frågar dig själv ”Varför Henkel?” är svaret enkelt: På grund av vår modiga attityd. Vi är pionjärer för positiv förändring i generationer. Tillsammans strävar vi efter att påverka miljarder människors liv genom våra produkter, tjänster och lösningar. Träffa några av dina framtida kollegor och ta reda på vad som gör Henkel unikt för dem.

#1 På Henkel kan du skapa förändring.

Henkel har ett gediget entreprenörsarv. För att säkerställa att vi ständigt blir bättre utmanar våra medarbetare status quo och agerar som entreprenörer. De tar in nya idéer, accelererar vår digitala omvandling och förändrar marknader, produkter och tjänster.

En collage af Henkel-arbejdspladser. Billeder af teknologi, digital transformation og friske ideer.

Vi driver digital omvandling både inifrån och utifrån.
Vårt mål är att ständigt utveckla vår viktigaste tillgång: Henkels produkter och tekniker. Vår ständigt uppkopplade värld förändrar konsumenternas behov och deras köpbeslut. Vi går från att tillhandahålla en enda produkt till att erbjuda välintegrerade tjänster som är enkla att använda via digitala enheter.

Vi gör digital kunskap tillgänglig för alla våra team.
Vores verdensomspændende initiativ til digital opkvalificering tilbyder skræddersyet uddannelse til alle vores ca. 48.000 medarbejdere fordelt på forskellige jobgrupper. Omvandlingen kommer inte att ske över en natt – det är en process som tar tid. För oss är intuitiva och personligt anpassade utbildningsformat en stor drivkraft, som underlättar för oss att ständigt lära oss mer och expandera. Genom Digital Upskilling sätter Henkel standarden för digital kunskap inom hela företaget. Vi kan inte förändras om vi inte integrerar alla chefer, alla teammedlemmar och varje praktikant som arbetar hos oss.
 

why-henkel-collage-hao-desktop-Möt Hao, chef för Mobile App Factory: ”Har du hört talas om Henkel dx innovation hub? Med utvecklingen av denna organisation visade de tecken på sitt innovativa tänkande. Som chef för utvecklingsfabriken i Berlin älskar jag när människor skapar från grunden. Att vara en del av denna digitala omvandling och uppbyggnaden av plattformen är en fantastisk erfarenhet och en del av det jag värdesätter mest med min karriär hos Henkel.”

Vi främjar vår entreprenörsanda genom att fördjupa oss i ny teknik, experimentera med nya affärsmodeller och etablera vårt digitala ekosystem.
Med Henkel dx inleder vi ett helt nytt kapitel som förenar expertis inom digitalisering, affärsprocesshantering och IT för att lösa våra tuffaste affärsutmaningar. Våra Innovation Hubs drivs av vårt fokus på megatrender såsom Platform Economy, Consumer & Customer gravitation shift, Outcome-based Servitization och Lean-Fast-Simple.

Vi samarbetar för att vara innovativa.
Vi kopplar samman uppstartsföretag med Henkels operativa verksamhet för att driva på utvecklingen av banbrytande teknologier. Vi tror att de bästa lösningarna skapas när avgörande idéer möter rätt resurser. Henkel Tech Ventures har ett stort nätverk som spänner över alla delar av tillverkningsindustrin.

Vi bryter ny mark med våra incubator-team.
För att påskynda innovation och utveckla nya affärsmodeller har våra affärsenhet Consumer Brands byggt upp egna interna idéfabriker och incubator-team; tankesmedjor som kombinerar snabba, flexibla arbetsmetoder med det globala företagets storlek och expertis.
 

why-henkel-collage-esther-desktop-Möt Esther, grundare och chef för Fritz Beauty Lab: ”Sedan jag började arbeta på Henkel har jag haft många roller inom företaget. 2020 grundade jag Fritz Beauty Lab, som finns inom Henkels struktur, men som är organiserat som ett uppstartsföretag och därför är smidigt och snabbt. Mitt jobb gör det möjligt för mig att följa min passion för att uppnå storverk.”

Why Henkel - Video - Thumbnail

#2 På Henkel verkar vi som ett team.

Vi vet att grunden för vår framgång utgörs av våra omkring 48.000 medarbetare från hela världen, som med sina olika bakgrunder, erfarenheter, färdigheter, kunskaper och kreativitet utgör vårt globala team.

En collage af Henkels arbejdsmiljø. Vores Henkel-medarbejdere spiller altid på et hold.

Vi anser att ledarskap är allas angelägenhet.
Oavsett om du leder ett team eller inte, kan du förändra saker och förbättra samarbetet, ha innovationskraft, visa fullt ägarskap för resultaten men även för människorna omkring dig, och på så sätt bygga en stark grund för att forma Henkels företagskultur. Vi hjälper våra medarbetare att beakta Henkels värderingar i sina beteenden och beslut, och värdesätta feedback för att lära sig och växa. Det är upp till oss alla på Henkel att förverkliga våra fyra ledarskapsåtaganden.

1. Vi agerar som entreprenörer
Vi vågar ta risker för att skapa spännande affärsmöjligheter. Vi är fast beslutna att driva på innovationer och ständiga förbättringar. Vi uppmuntrar en kultur som präglas av snabbt och tydligt beslutsfattande.

2. Vi samarbetar som starka team
Vi agerar alltid som ett team i Henkels bästa intresse. Vi samarbetar utifrån förtroende och transparens. Vi värdesätter mångfald, nyfikenhet och öppenhet.

3. Vi utvecklar människor med passion
Vi tar ansvar för att bygga upp och utveckla bästa möjliga team. Vi utmanar och uppmuntrar våra medarbetare. Vi ger och tar emot feedback och lär oss kontinuerligt.

4. Vi äger våra resultat
Vi skapar de bästa lösningarna för våra kunder. Vi tar eget ansvar för att uppnå ambitiösa mål. Vi håller våra löften och åtaganden.

 

why-henkel-collage-kerstin-desktop-Möt Kerstin, European Technical Manager: ”Att bli kvinnlig ledare och hur det inspirerar andra? Jobba på Henkel. Under min resa mot att bli Director Innovation Packaging på Adhesive Technologies fick jag uppleva hur entreprenörskap och samarbete i arbetslagen resulterade i fantastiska nya innovationer. Min framgång stärker inte bara mig utan även andra kvinnor. Jag tar Henkels ledarskapsåtaganden på största allvar och hjälper mitt team att växa och bli starkare.”

Mångfald, jämlikhet och inkludering är djupt förankrade i våra företagsvärderingar.
För Henkel är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än bara modeord eller något som är ”trevligt att ha”. För oss är mångfald, jämlikhet och inkludering ett ”måste” och ett affärskritiskt område som är djupt förankrat i vår företagsstrategi och våra företagsvärderingar. Våra medarbetare tillhör olika kön och generationer, har olika sexuella och religiösa läggningar, kommer från olika etniska och kulturella ursprung, tillför olika färdigheter, bakgrunder och förmågor och är olika i många andra dimensioner. Vår ambition är att främja en kultur som präglas av tillhörighet och vi strävar efter rättvisa för att frigöra den fulla potentialen i vår mångfald. Därför främjar vi aktivt inkluderande beteenden bland våra medarbetare, ökar medvetenheten och främjar en miljö som välkomnar och värdesätter individuella skillnader. Läs mer om Henkels M&I-strategi och initiativ: Diversity, Equity & Inclusion (henkel.com).

Vi tar fram ett nytt koncept för Smart Work.
Vi är medvetna om våra medarbetares behov av flexibilitet och att ha en mer harmonisk balans mellan arbete och fritid. Genom att sträva efter en kombination av mobilt arbete och kontorsarbete, som erbjuder hög flexibilitet för individuella behov, lägger vi grunden för framtidens produktiva arbetsmiljö. Vissa befattningar kräver att man arbetar på plats, andra kräver inte fysisk närvaro på kontoret, men många befattningar på Henkel är en blandning av båda. Vi anser att mobilt arbete kan vara möjligt för upp till 40 % av arbetstiden för dessa hybridroller. Det kan också vara en vecka per månad. Våra kontor har, och kommer alltid att ha, en avgörande roll i vår företagskultur – de möjliggör samarbete, innovation, kunskapsutbyte och är en plats för tillhörighet och gemenskap som formar Henkels anda. Vi kommer fortsätta att uppgradera våra arbetsmiljöer, kontor, byggnader och framtidssäkra dem ännu mer.

Vi anser att det ska vara möjligt för alla att ha en karriär och en familj.
En viktig del av bra arbetslivsflexibilitet är att ge föräldrar mer frihet och möjlighet att arbeta hemifrån eller på annat håll, inte bara från kontoret. Infrastruktur spelar en viktig roll i detta sammanhang. På vårt huvudkontor i Tyskland har vi tre förskolor för Henkelmedarbetare. I våra olika länder erbjuder eller underlättar vi barnomsorg och andra tjänster för att stödja våra medarbetare.

 

Lær mere

#3 På Henkel kan du forma din karriär.

Vi älskar att se våra medarbetare växa både professionellt och som individer. Vi erbjuder många möjligheter att lära, få feedback och vägledning och att få mångfacetterade och internationella erfarenheter. Vi är övertygade om att skiftande perspektiv kommer att göra oss betydligt mer framgångsrika än att agera och växa isolerat. På ett multinationellt företag som Henkel ligger du alltid steget före.

En collage af Henkels arbejdsmiljø. Hos Henkel kan du skabe din karriere.

Vi erbjuder internationella möjligheter.
Henkel hjälper dig att vidga din horisont eftersom människor med internationell erfarenhet gör vårt globala team framgångsrikt och inspirerande. I ett företag med Henkels dimensioner behöver din karriärväg inte vara linjär. Prova olika positioner, platser eller till och med länder. Vi erbjuder högpresterande medarbetare en Triple Two-filosofi: De kan under sin karriär arbeta på minst två befattningar i två olika länder och inom två affärsenheter.

Vi räknar med resultat. Och belönar det.
Det är en integrerad del av vår företagskultur att belöna prestationer och att motivera och uppmuntra våra medarbetare. Vi tror på att sätta upp ambitiösa mål och belöna starka och högpresterande prestationer därefter. Dessutom erbjuds lokalt anpassade konkurrenskraftiga och attraktiva förmåner. 

Vi hjälper våra medarbetare att utveckla sina färdigheter maximalt.
Vill du utveckla dina kunskaper och förmågor? Vi hjälper dig med vår Henkel Learning Hub! Du kan få tillgång till mer än 8 000 utbildningar, fysiskt och online, inom olika ämnen för att bredda din yrkesmässiga horisont. Vår ambition är att framtidssäkra våra medarbetare genom att hjälpa dem att bygga upp nödvändiga kompetenser och möjliggöra för dem att frigöra sin fulla potential genom utbildning. 

Vi tror på vikten av återkoppling för att vi ska kunna utvecklas. Det är därför vår kontinuerliga feedbackkultur gör det möjligt för dig att när som helst ge och ta emot feedback från dina kollegor eller chefer. För att göra det ännu enklare har vi initierat ett nytt feedbackverktyg för att främja detta. Det gör det också möjligt för dig att skicka och ta emot KUDOS-kort till dina kollegor för att visa uppskattning och fira varandras framgångar.

Vi skapar tidigt möjligheter att växa.
Vårt globala onboarding-program ”BE PART” ger dig en rivstart på Henkel. Med digitalt innehåll och offline-aktiviteter hjälper BE PART våra nya medarbetare att förstå Henkels arbetssätt och att snabbt komma igång med arbetet. Du kommer att få all viktig information som du behöver under de första 6 månaderna hos oss.

Vi tror starkt på tidigt ansvar. Därför kommer du att tilldelas projekt från ett tidigt skede för att utmanas, lära dig, skapa och gå vidare.
 

Vi är alltid på väg framåt och söker efter nya, fantastiska idéer.
Som vi sa i vårt första ledarskapsåtagande agerar vi som entreprenörer. Det innebär att du måste förutse framtida trender och kundbehov snabbare än marknaden, vara proaktiv och sträva efter att fullfölja dina idéer. Vi försöker alltid vara snabba när vi experimenterar, och sedan skala upp eller släppa taget. Vi bjuder in dig att hjälpa oss att expandera våra affärsmodeller från rena produkter till att erbjuda eftermarknad, nya tjänster och resultatbaserade lösningar. Vår Consumer Brands-enhet lanserade Choicify, en AI-driven färgkonsultationsapp. Med Persil Service lade vi till en mobile first-tjänst för textilrengöring på Laundry & Home Care-marknaden. Vår Adhesive Technologies-enhet tog fram en lösning för att papperssugrör ska kunna tåla vätska under en längre tid. 

Vi skapar tidigt möjligheter att växa.
Med våra olika program som låter studenter och nyutexaminerade utforska sin kompetens, passion och sina idéer samtidigt som de handleds längs vägen ser vi till att upptäcka talang. Vi tror starkt på tidigt ansvar och skapar därför program där unga yrkesmänniskor utmanas och ges möjlighet att lära, skapa och gå vidare. Oavsett team, funktion och affärsområde uppmuntrar vi våra medarbetare att delta – både praktikanter och internationella chefer. På Henkel är vi övertygade om att detta är vad framtidens jobb bygger på.

 

why-henkel-collage-nicolas-desktop-Möt Nicolas, Regional Purchasing Manager: ”Jag började på Henkel som trainee i Brasilien och flyttade till Tyskland sex år senare. Mina handledare och mentorer hjälpte mig att växa och forma min karriär. Jag fick tidigt ansvar och är tacksam för de otaliga möjligheterna. Ett av mina favoritprojekt var att minska vårt globala fotavtryck genom att ändra lokala kraftförsörjningsavtal från fossil till grön energi. Det här företaget är alltid i rörelse. Precis som jag.”

#4 På Henkel erbjuder vi mer än arbete.

Vi är ledande inom hållbarhet och strävar efter att bana väg för nya lösningar för hållbar utveckling samtidigt som vi fortsätter att forma vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och att öka vår ekonomiska framgång. Denna ambition omfattar hela företagets verksamhet – längs hela värdekedjan.

En collage af Henkel-miljøet og taget ansvar. Hos Henkel udfører vores medarbejdere mere end job.

Vi är engagerade för vårt ledarskap inom hållbarhet.
Vi strävar efter att skapa hållbart värde i allt vi gör – tillsammans med våra medarbetare, partners och intressenter. Vi tar ansvar för våra medarbetares, kunders och konsumenters säkerhet och hälsa, värnandet av miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi är verksamma.

Vi bidrar till klimatskydd, förlitar oss på förnybar energi och minskar vår energianvändning och våra utsläpp.
Henkels långsiktiga vision är att bli ett klimatpositivt företag och att driva på utvecklingen på andra ställen i värdekedjan och därmed aktivt bidra till att skydda klimatet. Under processen att bli klimatpositiva strävar vi efter att minska energiförbrukningen på våra produktionsanläggningar med 50 procent per ton produkt och koldioxidavtrycket från vår produktion med 75 procent till 2030 jämfört med basåret 2010. Dessutom strävar vi efter att 100 procent av elen vi använder för produktion ska komma från förnybara källor senast 2030.

Vi driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi genom att skapa smartare förpackningar.
Vår strävan är att inkludera material från hållbara källor i smart design för att sluta kretsloppet. Vårt mål är att designa förpackningar med så hållbara material som möjligt samtidigt som vi använder minsta möjliga mängd förpackningsmaterial – utan att kompromissa med den höga prestanda som konsumenterna förväntar sig. 2025 siktar vi på att ha minskat mängden nytillverkad plast från fossila källor i våra konsumentprodukter med 50 procent. Detta ska vi uppnå genom att öka andelen återvunnen plast till mer än 30 procent, minska plastvolymen och i allt högre grad använda biobaserade plaster.

Vi är fast beslutna att förstärka vår positiva inverkan på samhället.
Vi vill aktivt bidra till sociala framsteg och stärka människors makt över sina liv. För 2025 har vi satt som mål att bidra till att förbättra livet för 20 miljoner människor över hela världen. För att främja sociala framsteg samarbetar vi med ideella organisationer. Exempelvis ligger fokuset för vårt samarbete med utvecklingsorganisationen Solidaridad på utbildning och fortbildning för småskaliga jordbrukare, för att förbättra försörjningsmöjligheterna och stärka naturvården genom användning av ekologiska odlingsmetoder.

 

why-henkel-collage-eduardo-desktop-Möt Eduardo, International Packaging Manager: ”Det har alltid varit viktigt för mig att inte bara arbeta, utan också på något sätt förbättra andra människors liv. På Henkel hittade jag en plats där jag kan utvecklas inom mitt område, ha kul på jobbet och göra världen mer hållbar. Som förpackningschef är mitt uppdrag att minska plastförbrukningen. För mig är det mer än ”bara ett jobb.”

Vårt engagemang är organiserat till fyra områden.

1. Volontärarbete: Som en del av vårt företagsengagemang stödjer vi våra medarbetare och pensionärer i deras individuella och team-organiserade volontärarbete inom utbildning, sociala aktiviteter, hälsa, kultur och ekologi.

2. Sociala partnerskap: Som en del av vårt företagsengagemang ingår vi sociala partnerskap och aktiviteter i samhällen där vi är verksamma för att stödja utbildning som drivs av Henkels Corporate Citizenship och våra affärsenheter.

3. Nödhjälp: Efter naturkatastrofer reagerar Henkel snabbt och obyråkratiskt och tillhandahåller hjälp varhelst det behövs i världen.

Vi har skapat två stiftelser.
Sedan 1958 främjar Dr. Jost Henkel Stiftung akademisk mångfald och stödjer ambitiösa unga människor i deras arbete med studier – på ett flexibelt, unikt och internationellt sätt. I januari 2011 instiftade vi Fritz Henkel Stiftung, som är paraplyet för vårt sociala engagemang och som främjar vår verksamhet. Det understryker vårt långvariga åtagande för samhällsengagemang som sträcker sig bortom direkta affärsintressen.

 

why-henkel-collage-isabella-desktop-Möt Isabella, Regional Diversity and Inclusion Manager på LATAM: ”Jag arbetar på Henkel som D&I-chef, och företagets sociala engagemang är en ständig inspiration för mig. Jag gick med i ett av MIT-projekten i Uganda och arbetade som volontär på ett barnhem. Detta initiativ startades och drevs av en annan Henkel-kollega och har hjälpt över 1 000 personer i Uganda med utbildning, hälsa, anställningstrygghet och säkerhet. Genom att gå med i sådana här projekt kan jag göra skillnad, inte bara i mitt professionella arbete utan även lokalt i samhällen över hela världen.”

Utforska fördelarna med att börja på Henkel

Få mere at vide om din fremtid hos Henkel

Ansigterne på forskellige Henkel-medarbejdere. De ser selvsikkert ud og smiler.

Lad os turde gøre en forskel sammen.

En karriere hos os betyder udviklving i en levende og mangfoldig kultur med tillid og tilhørsforhold, hvor du kan bringe dine idéer til live.
Tør du gøre en forskel? Lad os tale sammen.