Julianes karriärväg

Vilket steg har varit mest betydelsefullt för din egen utveckling?
Det skulle definitivt vara flytten till Kina! Att anpassa sig till att bli framgångsrik i ett helt annat kulturellt sammanhang – både personligen och yrkesmässigt – är mycket utmanande, men samtidigt mycket givande. Det vidgade mina vyer, berikade mitt sätt att tänka och lärde mig att hantera olika kulturer, vilket är en viktig färdighet när man arbetar i ett multikulturellt, globalt företag som Henkel. På ett personligt plan kom jag ensam till Kina, men jag återvände med underbara nya vänner!

Inom Henkel arbetade du i tre olika regioner och på två affärsenheter. Hur stöttade Henkel din karriärutveckling?
Henkel stöttade min karriär på flera olika fronter. Till exempel genom bra utbildning som hjälpte mig att förbättra mina kompetenser och färdigheter. Jag kunde också dra nytta av officiella mentorsprogram som hjälpte mig enormt mycket i min ledarskapsutveckling. Eftersom jag alltid har uttryckt mitt intresse för att verka inom olika områden inom Henkel har mina chefer alltid stöttat mina ambitioner genom att erbjuda nya möjligheter. Slutligen såg Henkel också till att alla mina övergångar var smidiga med tanke på HR-processen.

Hur förespråkar ni jämställdhet mellan könen inom ett till synes mansdominerat område som Automotive/Adhesives?
Det finns några saker jag gör för att få fler kvinnor att klättra på karriärstegen inom Adhesives Technologies. Först och främst strävar jag efter att stödja kvinnliga talanger från olika divisioner inom Henkel genom att vara mentor för dem. Dessutom bidrar jag regelbundet till utvecklingen av vårt program Adhesive Technologies Diversity & Inclusion (inkludering och mångfald). Jag utnyttjar också mitt professionella nätverk för att attrahera externa kvinnliga talanger till vårt företag, och jag är aktiv i olika branschorganisationer med fokus på att främja mångfald och inkludering.

Vad är det som verkligen är unikt med Henkel?
Det är en svår fråga att besvara eftersom det finns så många fantastiska saker med Henkel. För mig är det den magiska blandningen av vår starka företagskultur som passar mina värderingar, de fantastiska människor som arbetar här – du hittar äkta laganda på Henkel – och mångfalden i vår verksamhet som öppnar upp för otaliga möjligheter att utvecklas.